• obsługę finansową – pozyskiwanie dotacji finansowych, a zwłaszcza z funduszy unijnych oraz aplikowanie i dokumentowanie wykorzystania środków 
  • obsługę prawną - audyty, konsultacje, opinie
  • obsługę wizerunkową – z pakietem usług promocyjnych, medialnych i szkoleniowych 
  • obsługę internetową - projektowanie i realizacja stron www.
Powierzenie firmie zewnętrznej wielu zadań pozwala koncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli strategii rozwoju. Jest to rozwiązanie opłacalne, które zmniejsza koszty własne.

KORPORACJA BIZNESOWA oferowała także - zależnie od zgłaszanych przez NGO i firmy potrzeb – inne usługi, a wśród nich, m.in. prowadzenie spraw personalnych, księgowości, organizowanie przetargów, doradztwo podatkowe, szkolenia, obsługę promocyjną realizowanych projektów.

W grudniu 2013 roku KORPORACJA BIZNESOWA zakończyła działalność.
W sprawach zadań i usług Korporacji Biznesowej można teraz kontaktować się z EDU-SA Agencja Public Relations