Elementy budowania wizerunku

KORPORACJA BIZNESOWA może pomóc w zbudowaniu wizerunku. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to najprostszy wyraz zabiegów o dobry obraz zewnętrzny organizacji pozarządowej oraz – o właściwe standardy obsługi jej członków i klientów. KORPORACJA BIZNESOWA oferuje:

Konsultacje i tworzenie pakietu identyfikacyjnego
w tym: logo, druki identyfikacyjne, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny (m.in. strona internetowa, szyldy, tablice zewnętrzne, flagi, banery itp.).

Usprawnianie komunikacji wewnętrznej w organizacji
  • Opracowanie standardów obiegu informacji.
  • Scenariusze imprez integracyjnych i okolicznościowych. 
  • Szkolenia pracowników dot. usprawnienia komunikacji wewnętrznej.
  • Szkolenia doskonalące kompetencje społeczne pracowników:
Tematyka szkoleń: sztuka autoprezentacji, organizacja pracy, zarządzanie czasem,
coaching - wspieranie profesjonalnego rozwoju pracownika lub członka organizacji, budowanie zespołu, kierowanie zespołem, integrowanie i motywowanie.

Konstruowanie i usprawnianie standardów obsługi 
  • Konsultacje i szkolenia dot. metod obsługi (kontakty bezpośrednie i telemarketing), negocjacji handlowych, sytuacji kryzysowych.
  • Warsztaty dot. kształtowania wizerunku i etykiety (dobrych manier) biznesowej.
Obsługę prasową
  • Prowadzenie Biura Prasowego i koordynowanie kontaktów ze środkami masowego przekazu.
  • Organizacja konferencji prasowych i redakcja komunikatów medialnych.
  • Przyjmowanie roli rzecznika/menedżera prasowego. 
Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pod koniec 2009 roku, w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 81 619 podmiotów zaliczanych do sektora pozarządowego. Obecnie ta liczba jest zapewne znacznie większa.

KORPORACJA BIZNESOWA kładzie nacisk na efektywną komunikację organizacji pozarządowej z szeroko rozumianym otoczeniem oraz – na upowszechnianie informacji o działalności statutowej. Ma to zwłaszcza znaczenie w promocji rezultatów uzyskanej dotacji i donatora oraz – w propagowaniu swego statusu jako OPP.

KORPORACJA BIZNESOWA zachęca do podjęcia kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych. Wyślij Zapytanie ofertowe.