Finansowanie działalności

KORPORACJA BIZNESOWA miała wieloletnie doświadczenie w szukaniu finansowania działalności organizacji pozarządowych. Służyła fachowymi poradami, gdzie ubiegać się o środki na działalność statutową, poza składkami członków i – w przypadku OPP – poza odpisem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Znaczącym źródłem środków niezbędnych do prowadzenia działalności pożytku publicznego może być wspieranie działań przez podmioty publiczne, m.in:
  1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – głównie Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – tzw. Programy Ministra.
  3. Ministerstwo Sportu.
  4. Inne ministerstwa.
  5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Jednostki samorządu terytorialnego, w ramach własnych konkursów lub na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

a także:

  1. Fundusze unijne, przy czym obecna alokacja środków wyczerpuje się i należy czekać na nowe programy.
  2. Inne fundusze zagraniczne – np. Program Szwajcarski, Fundusz Norweski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  3. Fundusze podmiotów gospodarczych i innych organizacji pozarządowych.

W sprawach zadań i usług Korporacji Biznesowej można teraz kontaktować się z EDU-SA Agencja Public Relations